Гаранционен срок

Тази гаранция важи за продукти, произведени от Alcadrain s.r.o, и оспорени с договор за покупка или дефекти са представени на продавача в рамките на гаранционния срок. С експертен и професионален монтаж можете значително да повлияете на функционалността, полезността на продукта и разбира се на удовлетвореността на потребителите. Продуктите на Alcadrain, монтирани от професионален водопроводчик, са с удължен гаранционен срок. Във всички останали случаи гаранцията е само 2 години от датата на получаване/закупуване на стоката от търговеца.

Гаранционни условия

 • Купувачът е длъжен да прегледа стоката при получаване от продавача и преди монтаж на продукта. Гаранцията, предоставена от Alcadrain sro, не важи за последващи искове за очевидни дефекти.
 • Всички рекламации относно закупения продукт купувачът трябва да подаде само чрез търговеца, от който е закупена стоката. Подгответе оригиналната си разписка за покупка и за да кандидатствате за удължена гаранция, ще ви е необходим и гаранционен сертификат.
 • Продуктите монтирани в строителни конструкции (модули, канали, сифони и др.), трябва да бъдат монтирани по такъв начин, че да позволяват тяхното обслужване и поддръжка (напр. сервизен отвор във ваната). Alcadrain s.r.o, в никакъв случай не покрива разходите, свързани с повреда на плочки, подови настилки или друго оборудване, които могат да възникнат по време на ремонт или друго действие в случай на неспазване на тези правила.
 • По време на монтажа клиентът (монтажната фирма) е длъжен да следва инструкциите за монтаж на производителя.
 • Всички дефекти или повърхностни повреди, причинени от неспазване на тези инструкции, няма да бъдат приети след монтажа.
 • Правото на искане както за стандартни, така и за удължените гаранции, дадени от производителя, изтичат при:
  • непредставяне на оригиналното доказателство за покупка в случай на рекламация
  • даденият гаранционен срок за заявения продукт е изтекъл
  • нарушаване на всякакви защитни пломби и етикети ако има такива върху продукта
  • непрофесионален монтаж – монтажът на продукта трябва да се извършва при спазване на строително-техническите разпоредби и стандарти и само от специализирани фирми
  • повреда на стоката по време на транспортиране (такава рекламация трябва да се иска директно от спедитора)
  • използване на стоки при условия, които не отговарят на разрешената температура, прах, влага, химически и механични влияния на околната среда, обичайни за продукта
  • чрез непрофесионален монтаж, обработка, сервиз
  • чрез пренебрегване на грижите за стоките или чрез неправилно почистване и поддръжка – вижте ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА (прикачен pdf)
  • ако стоките са повредени от прекомерно натоварване или употреба в противоречие с разрешените условия посочени в ръководството за монтаж или в предоставената документация или общи принципи за работа с такива продукти
  • ако стоката е повредена от вода, съдържаща примеси и наноси
 • Право на искане за удължена гаранция също не възниква в следните случаи:
  • ако гаранционната карта не е потвърдена от професионален водопроводчик
  • ако е представено само доказателство за покупка без гаранционен сертификат, подпечатан от водопроводчика или монтажника, тогава е приложима само стандартната гаранция от 2 години
 • Гаранцията не покрива износване причинено от нормална употреба. Визуалните дефекти от видимата страна на продукта се оценяват от разстояние 1 m под ъгъла на очакваното използване на продукта при дифузна дневна светлина.
 • Условията на удължената гаранция не покриват сменяеми гумени и уплътнителни части, които са обект на експлоатационно износване и са изброени в ценовата листа на резервните части.
 • Фирма Alcadrain s.r.o. предоставя разширена гаранция само за продукти, които се използват от купувачи във водоснабдителната система на питейна вода, разпределена в пластмасови тръби (напр. изработени от PE материали). Не се отнася за силно минерализирана вода и вода съдържаща примеси. Разширената гаранция не се отнася за компонентите на продукта от категорията консумативи (напр. мембрани, цедки, гумени ленти, уплътнения и др.).
Продуктова група Основна гаранция
(брой години)
Удължена гаранция
(брой години)
Системи за вграждане
Казанчета и рамки 2 15
Странично пълнещи механизми до 2020 г.
+Долно пълнещи механизми
2 3
Странично пълнещи механизми от 2021 г 2 6
Изпразващи механизми 2 3
Бутони и аксесоари 2 2
WC казанчета 2 3
Клапи и сифони* 2 3
Сифони от неръждаема стомана и подови сифони ALCA *
Вградени компоненти на сифони от неръждаема стомана и подови сифони ALCA 2 25
Подвижни компоненти на сифони от неръждаема стомана и подови сифони ALCA 2 3
Пластмасови линейни сифони ALCA * 2 6
Подови сифони, Универсални дренажни кутии * 2 6
Тоалетни седалки, Гъвави тръби, аксесоари 2 2
Външни отводнители * 2 6
Индустриална дренажна система от неръждаема стомана 2 5
Дренажни канали и решетки – неръждаема стомана 2 25
Дренажни канали и решетки – поцинкована стомана 2 2
Санитарен фаянс 2 2
Модулни стени – Alcasystem
Цялостни сглобени модулни стени монтирани от професионална фирма 2 15
Модулни стени, монтирани от професионална фирма 2 6
Резервни части 2 2

* Гаранцията покрива само функционалните технически свойства на продукта, не покрива износване на продукта, причинено от нормалната му употреба или дефекти, причинени от неспазване на общите принципи за работа с продукта или неспазване на инструкциите на продукта.