Специални изделия от неръждаема стомана

Индустриални точкови сифони

Индустриални точкови сифони
filter item img
APR3-2110
Индустристриален сифон 150×150, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR3-2120
Индустристриален сифон 150×150, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR3-1110
Индустристриален сифон 150×150, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR3-1120
Индустристриален сифон 150×150, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR4-2111
Индустристриален сифон 200×200, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR4-2121
Индустристриален сифон 200×200, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR4-1111
Индустристриален сифон 200×200, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR4-1121
Индустристриален сифон 200×200, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR5-2111
Индустристриален сифон 300×300, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR5-2121
Индустристриален сифон 300×300, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR5-1111
Индустристриален сифон 300×300, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR5-1121
Индустристриален сифон 300×300, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR-R21-150-150
Решетка за индустриален сифон 150×150, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR-R22-150-150
Решетка за индустриален сифон 150×150, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR-R31-150-150
Решетка за индустриален сифон 150×150, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR-R32-150-150
Решетка за индустриален сифон 150×150, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR-R21-200-200
Решетка за индустриален сифон 200×200, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR-R22-200-200
Решетка за индустриален сифон 200×200, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR-R31-200-200
Решетка за индустриален сифон 200×200, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR-R32-200-200
Решетка за индустриален сифон 200×200, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR-R21-300-300
Решетка за индустриален сифон 300×300, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR-R22-300-300
Решетка за индустриален сифон 300×300, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR-R31-300-300
Решетка за индустриален сифон 300×300, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR-R32-300-300
Решетка за индустриален сифон 300×300, неръждаема стомана AISI 316L