Специални изделия от неръждаема стомана

Индустриални линейни сифони

Индустриални линейни сифони
filter item img
APR6-0211-135
Индустриален канален модул 1 м, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR6-0221-135
Индустриален канален модул 1 м, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR6-0211-210
Индустриален канален модул 1 м, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR6-0221-210
Индустриален канален модул 1 м, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR6-0211-135R
Индустриален ъглов канален модул 1 м, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR6-0221-135R
Индустриален ъглов канален модул 1 м, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR6-0211-210R
Индустриален ъглов сифон, 1 м, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR6-0221-210R
Индустриален ъглов канален модул 1 м, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR6-2211-210
Индустриален междинен сифон с входящ отвор 250×250-210, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR6-2221-210
Индустриален междинен сифон с входящ отвор 250×250-210, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR6-1211-210
Индустриален междинен сифон с входящ отвор 250×250-210, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR6-1221-210
Индустриален междинен сифон с входящ отвор 250×250-210, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR6-2311-135
Индустриален краен сифон с входящ отвор 250×250-135, неръждаема стомана AISI 301
filter item img
APR6-2321-135
Индустриален краен сифон с входящ отвор 250х250-135, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR6-1311-135-L
Индустриален краен сифон с входящ отвор 250×250-135, неръждаема стомана AISI 301
filter item img
APR6-1321-135-L
Индустриален краен сифон с входящ отвор 250×250-135, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR6-1311-135-P
Индустриален ъглов сифон с входящ отвор 250×250-135, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR6-1321-135-P
Индустриален ъглов сифон с входящ отвор 250×250-135, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR6-2211-135
Индустриален междинен сифон с входящ отвор 250×250-135, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR6-2221-135
Индустриален междинен сифон с входящ отвор 250×250-135, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR6-1211-135
Индустриален междинен сифон с входящ отвор 250×250-135, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR6-1221-135
Индустриален междинен сифон с входящ отвор 250×250-135, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR-R21-1000-135
Решетка за индустриален канален модул 1 м, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR-R21-865-135
Решетка за индустриален ъглов канален модул 1 м, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR-R22-1000-135
Решетка за индустриален канален модул 1 м, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR-R22-865-135
Решетка за индустриален ъглов канален модул 1 м, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR-R31-1000-135
Решетка за индустриален канален модул 1 м, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR-R31-865-135
Решетка за индустриален ъглов канален модул 1 м, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR-R32-1000-135
Решетка за индустриален канален модул 1 м, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR-R32-865-135
Решетка за индустриален ъглов канален модул 1 м, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR-R21-1000-210
Решетка за индустриален канален модул 1 м, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR-R21-790-210
Решетка за индустриален ъглов канален модул 1 м, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR-R22-1000-210
Решетка за индустриален сифон 1 м, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR-R22-790-210
Решетка за индустриален ъглов канален модул 1 м, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR-R31-1000-210
Решетка за индустриален канален модул 1 м, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR-R31-790-210
Решетка за индустриален ъглов канален модул 1 м, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR-R32-1000-210
Решетка за индустриален сифон 1 м, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR-R32-790-210
Решетка за индустриален ъглов канален модул 1 м, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR-R21-250-250-1
Решетка за индустриален краен сифон APR6, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR-R22-250-250-1
Решетка за индустриален краен сифон APR6, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR-R31-250-250-1
Решетка за индустриален междинен сифон APR6, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR-R32-250-250-1
Решетка за индустриален междинен сифон APR6, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR-R21-130-135-2
Решетка за индустриален краен сифон APR6, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR-R22-130-135-2
Решетка за индустриален краен сифон APR6, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR-R31-130-135-2
Решетка за индустриален междинен сифон APR6, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR-R32-130-135-2
Решетка за индустриален междинен сифон APR6, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR6-P101-135
Крйана тапа за сифон 135, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR6-P201-135
Крйана тапа за сифон 135, неръждаема стомана AISI 316L
filter item img
APR6-P101-210
Крйана тапа за сифон 210, неръждаема стомана AISI 304
filter item img
APR6-P201-210
Крйана тапа за сифон 210, неръждаема стомана AISI 316L