Диспенсър за таблетки и бутон с механизъм за накланяне