Сифон за водосточни тръби със суха клапа и кош за улавяне на листа и примеси.